WPROWADZENIE

• Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, bez względu na to, czy pomagamy Ci kupić produkt czy utrzymujemy naszą relację po dokonaniu sprzedaży, świadczymy dla Ciebie usługę, korzystamy z usługi świadczonej przez Ciebie, wykorzystujemy Twoje dane w celu poproszenia Cię o pomoc czy odwiedzasz naszą stronę internetową.

• Opisuje ona, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań prawnych wobec Ciebie. Twoja prywatność jest dla nas ważna i zobowiązujemy się chronić Twoje prawa do poufności danych.

• Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych naszych Użytkowników strony internetowej, Klientów, Dostawców i innych osób, z którymi możemy się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych Klientach lub które zostały wskazane jako kontakt w nagłych wypadkach. Ma ona zastosowanie również do kontaktów w nagłych wypadkach naszego Personelu. Dla jasności, jeżeli jesteś członkiem Personelu topowykolarz.pl dotyczy Cię Polityka prywatności personelu.

• Do celów obowiązującego ustawodawstwa z zakresu ochrony danych, w tym między innymi rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) („RODO”), spółkę odpowiedzialną za Twoje dane osobowe.

• Należy wskazać, że możemy okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Jeżeli chcesz być na bieżąco, po prostu wchodź na niniejszą stronę internetową, gdzie będziemy publikować wszelkie zmiany.

• Jeżeli jesteś niezadowolony z jakiegokolwiek aspektu naszej Polityki prywatności, mogą przysługiwać Ci prawa, które również opisaliśmy we właściwych miejscach.

CZĘŚĆ OGÓLNA – Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

• DANE KLIENTA:

W celu zapewnienia jak najlepszych możliwości zatrudnienia dostosowanych do Twoich potrzeb musimy przetwarzać określone informacje na Twój temat. Prosimy wyłącznie o dane, które naprawdę pomogą nam pomóc Ci, jak na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe.

• Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej.

• Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej.

• DANE DOSTAWCY:

Potrzebujemy niewiele informacji od naszych Dostawców, aby upewnić się, że nasza współpraca przebiega sprawnie. Potrzebujemy danych kontaktowych właściwych osób w Twojej organizacji, abyśmy mogli się z Tobą komunikować. Potrzebujemy również innych informacji, jak na przykład dane Twojego rachunku bankowego, abyśmy mogli zapłacić Ci za świadczone usługi (jeżeli jest to część ustaleń umownych pomiędzy nami).

• Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej.

• UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:

Gromadzimy ograniczoną ilość danych od Użytkowników naszej strony internetowej w celu poprawienia Twojego doświadczenia podczas korzystania z naszej strony internetowej i ułatwienia zarządzania świadczonymi przez nas usługami. Obejmuje to takie informacje, jak sposób korzystania z naszej strony internetowej, częstotliwość, z jaką wchodzisz na nasza stronę internetową, i godziny, w których nasza strona internetowa jest najpopularniejsza.

Część Twoich danych osobowych, które gromadzimy, jest niezbędna w celu umożliwienia nam wypełnienia naszych obowiązków umownych wobec Ciebie lub innych osób. Inne informacje mogą być potrzebne w celu zapewnienia sprawnego przebiegu naszej relacji.

W zależności od rodzaju danych osobowych i powodów, dla których możemy je przetwarzać, jeżeli odmówisz przekazywania nam takich danych, możemy nie być w stanie spełniać obowiązujących nas wymagań umownych lub, w skrajnych przypadkach, kontynuować naszej relacji

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

• DANE KLIENTA:

Gromadzimy Twoje dane osobowe na dwa sposoby:

1. Bezpośrednio od Ciebie

• W zakresie, w jakim wchodzisz na naszą stronę internetową lub czytasz lub klikasz w jakikolwiek e-mail od nas, możemy również gromadzić niektóre dane automatycznie lub poprzez przekazanie ich nam przez Ciebie.

• DANE DOSTAWCY:

Gromadzimy Twoje dane osobowe w toku naszej współpracy.

• W zakresie, w jakim wchodzisz na naszą stronę internetową lub czytasz lub klikasz w jakikolwiek e-mail od nas, możemy również gromadzić niektóre dane automatycznie lub poprzez przekazanie ich nam przez Ciebie.

• UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:

Gromadzimy Twoje dane automatycznie poprzez pliki cookies, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zgodnie z ustawieniami plików cookies Twojej przeglądarki. Będziemy również gromadzić od Ciebie dane, gdy będziesz kontaktować się z nami przez stronę internetową, na przykład używając funkcji czatu.

 W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

• DANE KLIENTA:

Głównym powodem wykorzystywania informacji o Klientach jest upewnienie się, że ustalenia umowne pomiędzy nami mogą być należycie wdrożone, aby relacja przebiegała sprawnie. Mogą one obejmować: (i) znalezienie odpowiednich produktów; (ii) zapewnienie pełnej informacji o produkcie Im więcej informacji posiadamy, tym lepiej możemy dopasować naszą usługę.

• DANE DOSTAWCY:

Głównym powodem wykorzystywania Twoich danych osobowych jest upewnienie się, że ustalenia umowne pomiędzy nami mogą być należycie wdrożone, aby relacja przebiegała sprawnie, oraz spełnienie wymogów prawnych.

• UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:

Wykorzystujemy Twoje dane w celu poprawy Twojego doświadczenia podczas korzystania z naszej strony internetowej, na przykład przez analizę Twoich ostatnich kryteriów wyszukiwania ofertsprzedaży, abyśmy mogli przedstawić Ci interesujące według nas produkty . Jeżeli jesteś również Klientem topowykolarz.pl , możemy wykorzystywać dane dotyczące Twojego sposobu korzystania z naszych stron internetowych w celu poprawy innych aspektów naszej komunikacji z Tobą lub obsługi.

• Należy pamiętać, że komunikacja od i do topowykolarz.pl, w tym wiadomości e-mail, może być sprawdzana w ramach wewnętrznych lub zewnętrznych dochodzeń lub postępowań sądowych.

 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

• DANE KLIENTA: Udostępnimy Twoje dane: (i) przede wszystkim w celu zapewnienia odpowiedniej puli Kandydatów; (ii) w celu zapewnienia Ci programu MSP (lub wsparcia innej organizacji w tym celu); i/lub (iii) zapewnienia Ci usług RPO (lub wsparcia innej organizacji w tym celu). O ile nie zdecydujesz inaczej, możemy w tych celach udostępniać Twoje informacje którejkolwiek z naszych spółek grupy i stowarzyszonym osobom trzecim, takim jak nasi usługodawcy.

• DANE DOSTAWCY:

O ile nie zdecydujesz inaczej, możemy również udostępniać Twoje informacje którejkolwiek z naszych spółek grupy i stowarzyszonym osobom trzecim, takim jak nasi usługodawcy i organizacje, na rzecz których świadczymy usługi.

• UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:

O ile nie zdecydujesz inaczej, możemy udostępniać Twoje informacje dostawcom usług analizy statystyk stron internetowych, platform automatyzacji marketingu i serwisów społecznościowych w celu upewnienia się, że wszelkie otrzymywane reklamy są wyselekcjonowane dla Ciebie.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

• Staramy się chronić Twoje informacje. Dlatego też wdrożyliśmy odpowiednie środki mające na celu zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi i nadużyciu Twoich danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

• Jeżeli nie mieliśmy z Tobą (lub z firmą, dla której pracujesz lub z którą współpracujesz) istotnego kontaktu przez okres dwóch lat, usuniemy Twoje dane osobowe z naszych systemów, chyba że uważamy w dobrej wierze, iż przepisy prawa lub inne regulacje wymagają od nas ich zachowania (na przykład z tytułu zobowiązań wobec organów skarbowych lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym).

Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?

• Nawet jeśli już posiadamy Twoje dane osobowe, wciąż przysługują Ci różne prawa z nimi związane. Aby dowiedzieć się więcej w tej sprawie, skontaktuj się z nami. Będziemy starali się rozpatrzyć Twój wniosek bez zbędnej zwłoki oraz, w każdym przypadku, zgodnie z wymogami właściwego prawa. Zwróć uwagę, że możemy przechowywać Twoją korespondencję, aby ułatwić nam rozwiązanie jakichkolwiek zgłoszonych przez Ciebie problemów.

• Prawo do sprzeciwu: Jeżeli wykorzystujemy Twoje dane, bo uznajemy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, z czym Ty się nie zgadzasz, masz prawo do sprzeciwu. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni (chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu). Zasadniczo nie zgodzimy się z Tobą wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą określone ograniczone warunki.

• Prawo do wycofania zgody: Po udzieleniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych działań (na przykład profilowania Twojej przydatności na określone stanowiska) lub zgody na prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.

• Wnioski osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych: By uniknąć wątpliwości – masz prawo w dowolnym momencie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy, oraz możesz zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. W tym momencie możemy spełnić Twoja prośbę lub dodatkowo:

– poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości lub o podanie dodatkowych informacji dotyczących Twojego wniosku; oraz

– odrzucić Twój wniosek, jeżeli prawo na to zezwala, uzasadniając naszą decyzję.

• Prawo do wymazania: W niektórych sytuacjach (na przykład w przypadku bezprawnego przetwarzania Twoich danych) masz prawo żądać „wymazania” Twoich danych osobowych. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni (chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu) i nie zgodzimy się z Tobą wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą określone ograniczone warunki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku usuniemy Twoje dane, ale zasadniczo założymy, że wolisz, abyśmy zachowali Twoje imię i nazwisko w naszym rejestrze osób, które nie życzą sobie kontaktu. W ten sposób zmniejszymy prawdopodobieństwo kontaktowania się z Tobą w przyszłości, jeżeli Twoje dane zostaną zgromadzone w innych okolicznościach. Możesz swobodnie zdecydować, że nie chcesz, abyśmy tak zrobili.

• Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo, według swojego uznania, przekazać swoje dane od nas innemu administratorowi danych. Pomożemy Ci w tym – albo bezpośrednio przekazując Twoje dane za Ciebie, albo przekazując Ci kopie w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego.

• Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru: Masz również prawo do złożenia skargi we właściwym miejscowo organie nadzoru, o czym możesz dowiedzieć się więcej tutaj.

• Jeżeli Twoje zainteresowania lub wymogi ulegną zmianie, możesz zrezygnować z subskrypcji części lub wszystkich naszych treści marketingowych (na przykład e-maili z powiadomieniami o ogłoszeniach lub newsletterów), klikając w link anulowania subskrypcji w e-mailu lub aktualizując swoje preferencje w naszym centrum ustawień preferencji na stronie internetowej topowykolarz.pl (logując się na swoje konto lub podając swój adres e-mail).

W jaki sposób przechowujemy i przekazujemy Twoje dane za granicę?

• topowykolarz.pl to organizacja globalna, co umożliwia nam oferowanie usług na obecnym poziomie. Abyśmy mogli dalej działać w ten sposób, może być konieczne przekazywanie lub przechowywanie Twoich danych za granicą.

Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych na stronie internetowej topowykolarz.pl?

• topowykolarz.pl kontroluje przetwarzanie danych osobowych na swoich stronach internetowych.

Co to są pliki cookies i w jaki sposób je wykorzystujemy?

• „Cookie” to niewielki ciąg danych przechowywany na twardym dysku Twojego komputera. Niemal wszystkie strony wykorzystują pliki cookies, nie szkodząc Twojemu systemowi. Wykorzystujemy je do śledzenia Twojej aktywności, aby zapewnić Ci możliwie najsprawniejsze doświadczenie podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Możemy wykorzystywać informacje z plików cookies, aby upewnić się, że podczas Twojej następnej wizyty zaproponujemy Ci opcje dopasowane do Twoich preferencji. Możemy także wykorzystywać pliki cookies do śledzenia ruchu sieciowego oraz do celów reklamowych.

• Jeżeli chcesz sprawdzić lub zmienić rodzaje akceptowanych plików cookies, możesz to zwykle zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Informujemy o tym również na naszej stronie ustawień marketingowych na stronie internetowej topowykolarz.pl

Jak odrzucić pliki cookies

• Jeżeli nie chcesz otrzymywać plików cookies, które nie są bezwzględnie konieczne do działania podstawowych funkcjonalności naszej strony internetowej, możesz nie wyrazić zgody, odpowiednio zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

• Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookies, ale jeżeli wolisz, abyśmy nie gromadzili Twoich danych w ten sposób, możesz zaakceptować wszystkie pliki cookies lub ich część albo odrzucić je w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki. Jednakże odrzucenie wszystkich plików cookies oznacza, że być może nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności naszej strony internetowej. Każda przeglądarka jest inna, więc sprawdź menu „Pomoc” w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się, jak zmienić swoje ustawienia plików cookies.

• Dodatkowe informacje o plikach cookies i o tym, jak je wyłączyć, dostępne są na stronie internetowej aboutcookies.org. Znajdziesz tam również informacje, jak usunąć pliki cookies ze swojego komputera.

CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWE

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

Poszukujesz nieco więcej informacji o tym, jakie dane na Twój temat gromadzimy? Tutaj znajdziesz więcej szczegółów na temat informacji, które możemy gromadzić. Informacje opisane poniżej mają oczywiście charakter dodatkowy względem wszelkich danych osobowych, do których przetwarzania jesteśmy zobowiązani mocą prawa w danej sytuacji.

DANE KLIENTA:

W zależności od istotnych okoliczności i obowiązujących lokalnych przepisów prawa i wymogów możemy gromadzić niektóre lub wszystkie informacje wymienione poniżej w celu umożliwienia nam zaproponowania Ci możliwości zatrudnienia dopasowanych do okoliczności i Twoich wymagań. W niektórych jurysdykcjach obowiązują nas ograniczenia dotyczące przetwarzania danych wymienionych poniżej. W tych jurysdykcjach nie będziemy przetwarzać następujących danych:

– imię i nazwisko;

– dane kontaktowe;

– dodatkowe informacje, które zdecydujesz się nam podać;

– adres IP;

– daty, godziny i częstotliwość, z jaką korzystasz z naszego serwisu; oraz

Zwróć uwagę, że powyższa lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić, nie jest wyczerpująca.

Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej.

Gromadzone przez nas dane dotyczące Klientów są w zasadzie bardzo nieliczne. Zasadniczo potrzebujemy tylko Twoich danych kontaktowych lub danych kontaktowych osób w Twojej organizacji (takich jak ich imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail) w celu umożliwienia nam zapewnienia sprawnego przebiegu naszej relacji.

• Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej.    ***

• DANE DOSTAWCY:

Nie gromadzimy wielu danych o Dostawcach – musimy tylko upewnić się, ze nasza relacja przebiega sprawnie. Gromadzimy takie dane naszych kontaktów w ramach Twojej organizacji, jak imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail. Gromadzimy również dane rachunków bankowych, abyśmy mogli Ci zapłacić.

• Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej

 • UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy automatycznie gromadzić określone informacje, bez względu na to, czy zdecydujesz się korzystać z naszych usług. Obejmują one Twój adres IP, datę i godziny oraz częstotliwość wchodzenia na naszą stronę internetową i sposób przeglądania jej treści. Będziemy również gromadzić od Ciebie dane, gdy będziesz kontaktować się z nami przez stronę internetową, na przykład używając funkcji czatu.

 • Gromadzimy Twoje dane automatycznie poprzez pliki cookies, zgodnie z ustawieniami plików cookies Twojej przeglądarki.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Uzyskawszy dane na Twój temat, używamy ich na wiele sposobów.

• DANE KLIENTA:

Zasadniczo używamy danych Kandydata na cztery sposoby:

– Działania marketingowe;

– Monitorowanie równouprawnienia; a także

– Aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne.

– W odpowiednich okolicznościach w przyszłości możemy również korzystać z danych KLIENTA do Profilowania.

Poniżej znajdują się dodatkowe informacje na temat każdego z nich:

Działania marketingowe

• Możemy okresowo przesyłać Ci informacje, które według nas mogą Cię zainteresować, lub poprosić Cię o pomoc w połączeniu innych Klientów z naszymi ofertami i informacjami. W szczególności możemy potrzebować Twoich danych do celów wymienionych poniżej, gdy jest to stosowne i zgodne z lokalnymi przepisami prawa i wymogami. Zwróć uwagę, że lista ta nie jest wyczerpująca. Obejmuje:

– umożliwienie nam rozwoju i wprowadzenia na rynek innych produktów i usług;

– sprzedaż pełnej gamy naszych produktów i usług rekrutacyjnych

– przesyłanie Ci szczegółów raportów, promocji, ofert, networkingu i wydarzeń klientów, a także ogólnych informacji o branżach, które według nas mogą Cię zainteresować;

– wyświetlanie promocyjnych fragmentów Twoich danych na stronach internetowych topowykolarz.pl jako historii sukcesu (wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą) oraz

– przekazywanie Ci informacji o określonych rabatach i ofertach, które przysługują Ci z tytułu Twojej relacji z topowykolarz.pl

• Potrzebujemy Twojej zgody na niektóre aspekty tych działań, które nie wchodzą w zakres uzasadnionych interesów (w szczególności gromadzenie danych poprzez pliki cookies oraz świadczenie marketingu bezpośredniego za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Zwróć uwagę, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów.

• Jeżeli nie zgadzasz się z naszym podejściem do marketingu, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, tutaj. Nikt nie jest idealny, choć my próbujemy. Chcemy, abyś wiedział, że nawet jeżeli nie wyrazisz zgody na naszą korespondencję marketingową w naszym centrum ustawień preferencji, istnieje możliwość, że Twoje dane będą ponownie uzyskane z publicznie dostępnych źródeł w niepowiązanej kampanii marketingowej. Postaramy się, aby do tego nie doszło, ale jeśli tak się jednak stanie, przepraszamy. Prosimy tylko, abyś w takiej sytuacji ponownie się temu sprzeciwił.

• Całokształt naszych działań marketingowych opiera się na tym, co według nas najlepiej posłuży naszym Klientom, ale wiemy, że nie zawsze uda nam się to właściwie ustalić. Możemy wykorzystywać Twoje dane, aby wyświetlać Ci reklamy topowykolarz.pl lub innego rodzaju treść na innych stronach internetowych, na przykład na Facebooku. Jeżeli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane w ten sposób, wyłącz opcje „reklamowych plików cookies” (więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookies). Nawet jeżeli wyłączyłeś reklamowe pliki cookies, wciąż istnieje możliwość, że zobaczysz reklamę topowykolarz.pl, jednak w takim przypadku nie będzie ona wyselekcjonowana indywidualnie dla Ciebie, ale dla anonimowych odbiorców.

Monitorowanie równouprawnienia i inne wrażliwe dane osobowe

Profilowanie

• Choć obecnie wszystkie nasze działania sprzedażowe obejmują podejmowanie decyzji przez ludzi, w przyszłości możemy korzystać z w pełni zautomatyzowanych technologii, jak na przykład systemy eksperckie w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży od początku do końca we właściwych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami.

• We właściwych przypadkach poprosimy Cię o zgodę na podjęcie niektórych lub wszystkich tych działań. Jeżeli nie wyrazisz zgody na profilowanie, Twój profil nie będzie automatycznie rozpatrywany pod kątem innych działań marketingowych.

• Masz prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

• DANE KLIENTA: Wykorzystujemy informacje o Kliencie w następujących celach:

– Działania marketingowe;

• Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących lokalnych przepisów prawa i wymogów nie będziemy automatycznie prosić o Twoja zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, takich jak nasz Global Skills Index, na adres pocztowy lub e-mailowy.

• Jeżeli nie zgadzasz się z tym, masz prawo nie wyrazić zgody na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, tutaj.

Aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne

• W rzadszych przypadkach możemy wykorzystać Twoje dane osobowe, aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne.

• UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:

Wykorzystywanie Twoich danych pomaga nam poprawić Twoje doświadczenie podczas korzystania z naszej strony internetowej, na przykład przez analizę ostatnich kryteriów wyszukiwania produktów, abyśmy mogli przedstawić Ci interesujące według nas artykuły lub rozwiązania

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

• W stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami możemy udostępnić Twoje dane osobowe, na różne sposoby i z różnych przyczyn, podmiotom z następujących kategorii:

– organy skarbowe, audytorskie i inne, jeżeli uważamy w dobrej wierze, że prawo lub inne regulacje zobowiązują nas do udostępnienia tych danych (na przykład na zadanie organu skarbowego lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym);

– zewnętrzni dostawcy, którzy sprawują funkcje w naszym imieniu (w tym zewnętrzni konsultanci, partnerzy biznesowi i profesjonalni doradcy, tacy jak prawnicy, audytorzy i księgowi, pracownicy wsparcia technicznego i konsultanci IT testujący i rozwijający nasze biznesowe systemy technologiczne);

– zewnętrzni dostawcy usług IT w ramach outsourcingu i usług przechowywania dokumentów, jeżeli zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzaniu danych (lub podobne zabezpieczenie);

– platformy i dostawcy technologii marketingowej;

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

• Jesteśmy zobowiązani do podejmowania wszystkich uzasadnionych i odpowiednich środków w celu ochrony posiadanych informacji osobowych przed nadużyciem, utratą lub nieupoważnionym dostępem. W tym celu wdrożyliśmy szereg odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obejmują one środki przeciwdziałania każdemu podejrzewanemu naruszeniu bezpieczeństwa danych.

• Jeżeli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieupoważniony dostęp do Twoich informacji osobowych, niezwłocznie nas powiadom. Możesz dowiedzieć się, jak się z nami skontaktować, tutaj.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

• Usuniemy Twoje dane osobowe z naszych systemów, jeżeli nie mieliśmy z Tobą istotnego kontaktu przez okres dwóch lat (lub przez takie dłuższe okresy, przez jakie uważamy w dobrej wierze, że prawo lub inne istotne regulacje wymagają od nas zachowania Twoich danych). Po tym okresie jest możliwe, że Twoje dane nie będą dłużej istotne dla celów, dla których zostały zgromadzone.

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO PRZEKAZANYCH NAM DANYCH OSOBOWYCH, POPRAWIĆ JE LUB WYCOFAĆ?

• Jednym z głównych celów RODO jest ochrona i doprecyzowanie praw obywateli UE i osób przebywających w UE w zakresie ochrony danych. Oznacza to, że zachowujesz różne prawa względem swoich danych, nawet po ich przekazaniu do nas. Są one opisane szczegółowo poniżej.

• Aby dowiedzieć się więcej o tych prawach, skontaktuj się z nami. Będziemy starali się rozpatrzyć Twój wniosek bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc (z zastrzeżeniem ewentualnych przedłużeń terminu na mocy prawa). Zwróć uwagę, że możemy przechowywać Twoją korespondencję, aby ułatwić nam rozwiązanie jakichkolwiek zgłoszonych przez Ciebie problemów.

• Prawo do sprzeciwu: prawo to umożliwia Ci sprzeciwienie się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, jeżeli robimy to z jednego z następujących powodów: (i) nasze uzasadnione interesy; (ii) umożliwienie nam realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach działań organów publicznych; (iii) przesyłanie Ci materiałów marketingu bezpośredniego; oraz (iv) dla celów naukowych, historycznych, badawczych lub statystycznych.

• Powyższe kategorie „uzasadnionych interesów” i „marketingu bezpośredniego” najczęściej mają zastosowanie do naszych Użytkowników strony internetowej, Kandydatów, Klientów i Dostawców. Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, ponieważ uznajemy to za konieczne dla Twoich uzasadnionych interesów, musimy zastosować się do Twojego sprzeciwu poprzez zaprzestanie działań, o których mowa, chyba że:

– możemy udowodnić, że mamy ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami; lub

– przetwarzamy Twoje dane dla celów ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.

• Jeżeli Twój sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego, musimy zastosować się do Twojego sprzeciwu poprzez zaprzestanie tych działań.

• Prawo do wycofania zgody: Jeżeli otrzymaliśmy od Ciebie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych działań (na przykład ustaleń marketingowych lub automatycznego profilowania), możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, a my przestaniemy wykonywać dane działanie, na które uprzednio wyraziłeś zgodę, chyba że uważamy, iż istnieje inna podstawa dalszego przetwarzania Twoich danych dla tego celu, o czym Cię powiadomimy.

• Wnioski osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych: Możesz w dowolnym czasie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy, oraz zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. Możemy poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości i o podanie dodatkowych informacji dotyczących Twojego wniosku. Jeżeli udostępnimy Ci dane na Twój temat, które posiadamy, nie obciążymy Cię kosztami z tego tytułu, chyba że Twój wniosek jest „ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny”. Jeżeli zażądasz od nas dodatkowych kopii tych informacji, możemy obciążyć Cię uzasadnionymi kosztami administracyjnymi, o ile jest to dozwolone przez przepisy prawa. Możemy odrzucić Twój wniosek, jeżeli prawo na to zezwala. Jeżeli odrzucimy Twój wniosek, zawsze poznasz uzasadnienie naszej decyzji.

• Zwróć uwagę, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów dotyczących wniosków osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych i możemy odrzucić Twój wniosek zgodnie z takimi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji na temat Twojej jurysdykcji, kliknij tutaj.

• Prawo do wymazania: W pewnych okolicznościach masz prawo żądać wymazania Twoich danych. Informacje muszą zazwyczaj spełniać następujące kryteria:

– dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były pierwotnie gromadzone i/lub przetwarzane;

– jeżeli wcześniej udzieliłeś zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych, wycofałeś ją i nie istnieje inna zasadna przyczyna kontynuowania przez nas przetwarzania;

– dane były przetwarzane bezprawnie (czyli w sposób niezgodny z RODO);

– konieczne jest wymazanie danych w celu spełnienia przez nas naszych zobowiązań prawnych jako administratora danych; lub

– jeżeli przetwarzamy dane, ponieważ uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, sprzeciwiasz się przetwarzaniu i nie jesteśmy w stanie wykazać przeważających uzasadnionych przyczyn dalszego przetwarzania.

• Zwróć uwagę, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów dotyczących prawa osób, których dane dotyczą, do wymazania danych i możemy odrzucić Twój wniosek zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

• Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia Twojego wniosku wyłącznie z następujących przyczyn:

– skorzystanie z prawa wolności wypowiedzi i informacji;

– spełnienie zobowiązania prawnego, realizacja zadania w interesie publicznym w ramach działań organów publicznych;

– dla celów zdrowia publicznego w interesie publicznym;

– dla celów archiwizacyjnych, badawczych lub statystycznych; lub

– w celu realizacji lub obrony roszczenia prawnego.

• Stosując się do zasadnego wniosku o wymazanie danych, podejmiemy wszystkie uzasadnione, wykonalne środki w celu usunięcia właściwych danych.

• Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych. Oznacza to, że możemy kontynuować przechowywanie Twoich danych i nie będziemy mogli wykonywać żadnych dalszych działań z zakresu ich przetwarzania wyłącznie do momentu: (i) ustąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej; (ii) udzielenia przez Ciebie zgody; lub (iii) konieczności dalszego przetwarzania albo w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, ochrony praw innej osoby, albo z powodu ważnego interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.

• Okoliczności, w których jesteś uprawniony do zadania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, są następujące:

– podważasz poprawność danych osobowych na Twój temat, które przetwarzamy. W takim przypadku przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych będzie ogra